15 Февруари

“Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. “– 1 Йоан 2:5

Тестът е по послушание. Колкото пазим любовта към Бога, в такава пропорция любовта на Бог ще е съвършена в нас; защото ако сме получили умът на Христос, Светия Дух, Духът на Бога, ефектът ще е в това,че ще вършим и двете- неговата воля и всичко за Негово удоволствие- до рамките на нашите възможности. И тези възможности трябва да се увеличават година след година. Макар че ние не бихме очаквали да сме съвършени, докато не бъдем „променени“ и не бъдем възнаградени с телата на възкресението, но ние бихме се държали близо с Господ в дух и ум, така че да имаме непрекъсната връзка и дружба с Него. Z.’97-312 R2236:5