14 Февруари

“Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.“- Матей 12:37

Всички наши думи са възприети от Господ като индикация за нашите сърца. Ако думите ни са бунтовни, нелоялни, фриволни или фрапантни, нелюбезни, неблагодарни, несвети или нечисти, сърцето ще бъде осъдено според принципа „ От изобилието на сърцето, устата говори“… Тъй като сме несъвършени същества, не е възможно да бъдем съвършени в думи и дела. Въпреки нашите усилия, ние ще грешим в думи, както и в дела, макар че съвършено ръководене на нашите думи и пътища е нещото, което ще се види от прилежното и праведно усилие. Z.’96-32 R1938:1