13 Февруари

„Любовта не държи сметка за зло“-1 Коринтяни 13:5

Който пренебрегва тази Господна заповед във връзка с „греховността за зло“, прави капан на своята собствена злина, макар че би вървял праведно във връзка с другите заповеди; сърце, което е обвито със съмнения и подозрения към подобните си, е наполовина готово да се съмнява и в Бог: духът на горчивина е във война с духа на Господ, духът на любовта. Единият или другият ще победят.  Трябва да се изгони лошия дух или той ще повреди новото създание и ще го отхвърли. И напротив, ако новата природа победи, то победата ще означава това: щом злата греховност е победена , половината битка срещу сегашните трудности и неволи и спечелена. Z.’98-84 R3594:2