12 Февруари

“А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък.”- Яков 1:4

Нито една стъпка на прогрес не би била направена без милостта на търпението; и никоя друга милост не краси така Християнския характер, нито спечелва одобрението на светската съвест, нито възхвалява всички милости на Божия характер, които истината инспирира. Дълготърпеливата милост истински се старае да озъпти човешките несъвършенства и слабости, и се стреми с болезнена грижа да постигне божествена имитация; бавна е да се ядоса и е изобилна на милост; бърза да гони пътищата на истината и праведноста, както и бърза да върви по тях; има в предвид своите собствени недостатъци и е състрадателна към несъвършенството и недостатъците на другите. Z.’93-295 R3090:2