11 Февруари

“Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.” Матей 5:11,12

Опозицията и преследването са неизменни елементи на дейностите по Божията служба и те трябва да се посрещнат с разум и откровеност; и ако те бъдат отхвърлени, то тогава със сериозно предупреждение към такъв опасен курс, ние бихме оставили своеволния опозиционер да преследва своя собствен курс, докато се обръщаме към други със съобщението за спасение. Опозицията, която беше срещу нашия Господ и начинът, по който Той я посрещна, са ценни примери, които трябва да вземат предвид всички, които са изпитвани по подобен начин.Z.’94-368 R1736:6