10 Февруари

„Бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота.“- 1 Тимотей 4:12

Всеки Християнин трябва да се стреми да бъде пример за подобаваща имитация- пример за искрен, верен стремеж да следва Христос в ежедневието, с активна цел за Негова служба. Пример на съвършенство, краен морал, слава и красота в святост не можем да очакваме в сегашния живот. Такъв пример имаме само в Христос, нашия Господ. Не в такъв смисъл Павел е казал, Следвай ме или Следвай ни; но е казал „Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христа.“ ( 1 Коринтяни 11:1). Апостолът е голям пример на искрен стремеж да влезе в съвършенство, но не в крайното съвършенство, което принадлежи само на Христос; а неговата цел и интензивност в искреното желание да копира Христос и да върши Неговата воля, е това, което ние трябва да имитираме. Z.’95-251 R1886:1