8 Февруари

„Маловерецо, защо се усъмни?“- Матей 14:31

Какво може да се направи, за да се преодолее тази липса на вяра и да се увеличи вярата? Ние отговаряме, както апостолите, трябва да се молим: „Господи, увеличи вярата ни“. И после, като действаме в хармония с тази молитва, всеки трябва да култивира вяра в своето сърце: (а) Чрез постоянно припомняне на божествените обещания, като му станат съвсем познати от Божието Слово, (б) Трябва все повече да се търси и припомня, че сме направили завет с Господ, тези обещания са негови и трябва да ги изричаме с устни и пазим в сърцата си чрез благодарствена молитва. Трябва да ги държим в мислите си и във взаимоотношенията си със своите братя върху светите неща. Z.’00-170 R2642:6