6 Февруари

“Защото нито от изток, нито от запад, Нито от планинската пустиня иде съд; Но Бог е съдията; Едного Той унижава, а другиго издига.”

Ние бихме имали желания и стремежи към ползи, които никога няма да се удовлетворят. Бог може би вижда, че ние не бихме понесли екзалтацията и честта, която търсим. Той знае далеч по- добре кое е за наше благополучие, така че ние трябва да разчитаме на Неговото провидение, не глупаво, но усърдно; не безгрижно, но внимателно; не безразлично, но напълно съзнателно и искрено да вършим Божията воля; търпеливо да знаем, че не сме пренебрегнати и забравени, като си спомняме, че ” се служи на тези, които издържат и чакат” и че Бог в избрания от Него час може да ни води, за да изпълним Неговата цел на милостта.Z.’95-11 R1756:5