5 Февруари

Понеже това е Божията воля – вашето освещение“ – 1 Солунци 4:3

Идвайки към Писанията, за да установим Божията воля, ние намираме, че голямото дело, което Бог ни моли да правим е, не да работим за другите, а върху себе си, подчинявайки, побеждавайки и ръководейки себе си. Всичко друго, нашата служба към Дома на вярата и вършенето на добро за другите хора от къщи или чрез чуждестранна мисия и т.н.- е подчинено на това най- важно дело. Затова, както Апостолът декларира, въпреки че трябва да проповядваме словото на другите красноречиво, въпреки че трябва да дадем всичките си блага, за да нахраним бедните, или да станем мъченици за добрата кауза, без любов, без Духът на Христос и Бащата , развити в нас като водещи принципи на живота, ние бихме били нищо, от божествена гледна точка. Z.’99-4 R2412:1