4 Февруари

“Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й; “- Откровение 18:4

Който е достоен да се причисли към “люде Мои”, ще чуе и ще се подчини на Господния глас и ще излезе от Вавилон, като ” няма да сподели язвите й”; защото неговото подчинение да избяга от нея, колкото се може по-скоро, след като е видял нейното състояние, ще докаже, че той никога не е бил в унисон с нейните грехове. Този обаче, който остане, след като е видял богохулните доктрини на Вавилон в сияещата светлина сега, ще се счита за одобрител на нейното богохулство и ще заслужи напълно “язвите й” – както класата на Вавилонските “плевели”, тъй като те имат по-голяма светлина.Z.’00-3 R2553:3