3 Февруари

“Сине мой, внимавай на думите ми, Приклони ухото си към беседите ми.Защото те са живот за тия, които ги намират, И здраве за цялата им снага.”- Притчи 4:20,22

Малцина разпознават влиянието на разума върху тялото си. Бог така е организирал нашето съществуване, че чистите, достойни и свети мисли да имат не само повдигащ и облагородяващ ефект върху психиката и моралът ни, но и ободряващо влияние върху физиката ни. И напротив- всяка нечиста, позорна, нецеломъдрена и несвята мисъл ( както и действие) има директен ефект не само върху дисбалансирането на разума и моралът, но и върху засяването на семената на болестта, която вече е вградена в нашата паднала раса.Z.’96-180 R2014:6