2 Февруари

“Защото, ако живеете плътски, ще умрете”- Римляни 8:13

Какво означава да живеем плътски? Ние отговаряме- да се живее по угода на плътта, по нейно удовлетворение и склонност към желанията на падналата човешка природа. И това е най-лесното да го вършим. Всичко, което трябва да правим е да забраним на себе си да вървим равнодушно по течението на старата природа и да се стремим да вървим срещу нея. Колкото по- бързо направим това, ще спрем да вървим по течението, така че по-бързо ще усетим отпор и ще имаме все повече и повече трудности.Z.’95-8 R1748:3