1 Февруари

“И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, Когато се отклонявате на дясно И когато се отклонявате на ляво”- Исая 30:21

Ако дойдем до разклонение на пътя- до някаква криза в нашия опит- и не знаем накъде да хванем- надясно или наляво, ние ще трябва да спрем и да се слушаме гласът. Или с други думи, ще трябва да се обърнем към Словото на Господ и чрез размишляване върху неговите принципи и илюстрации върху сложни ситуации, да търсим и да учим Божията воля, като го молим да ни води с Духа Си и като се стремим да имаме в ума си обичаща, подчиняваща се и доверчива настройка.Z.’95-6 R1753:2