31 Януари

“Ще води кротките с правда, И ще научи кротките на пътя Си.”- Псалм 25:9

Такова становище е изключително важно за тези, които получават мъдрост отгоре! Те трябва да имат смирена оценка за собствените им недостатъци и недостигът на мъдрост, иначе не биха получили свободно и сърдечно мъдростта, с която Бог е наградил само тези в сегашно време, които са с правилна настройка на сърцето, за да я получат.И също може да се види, че това смирение е есенциално като основа за духа на здравия разум- за тези, които имат правилното състояние да мислят праведно, основателно, безпристрастно, но първо трябва да имат смирено разположение.Така че трябва да се съгласим, че смирението е първият елемент на разположението на ума към Христос. Z.’00-68 R2585:5