30 Януари

“Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не ослабват”- Лука 18:1

Когато идваме към Бога, ние не трябва да се страхуваме, че Той е твърде зает с други неща от по- голямо значение или че Той е уморен от нашето повторението на маловажните ни неща. Но нашият Господ е казал притчата за настойчивата вдовица, която е била чута, заради нейната настойчивост, именно за да ни увери в обратното. В настоятелността си ние доказваме нашата искреност в желанията ни, нашата вяра и стремеж, когато отговорът е забавен, макар и често да искаме, тъй като времето е важен елемент в Божията работа.Z.’95-214 R1865:4