29 Януари

„Началото на мъдростта е страх от Господа“-Псалм 111:10

Това е единственото правилно отношение на произведението към своя Създател, Авторът на нашето съществуване и Творец, Пазител и Господ на цялата вселена. Когато Той говори, нашите уши трябва да са настроени към Неговия глас и всяка сила ни напомня за неговата тежест. Нашата безопасност, радост и почит, всяка черта  на характера,която напомня за любов и благодарност, която бърза да ни закриля с инструкции и съвети, със знание и мъдрост, всичко това почива  върху преклонението пред върховния Господ. И затова Той би насърчил и култивирал в нас синовната почит, която дължим към Неговото име. Z.’96-155 R2002:3