28 Януари

„Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели.“- Откровение 3:5

Верните победители гледат и пазят техните дрехи без петно от света… „Те не са осквернили дрехата си“, те „пазят своите дрехи без петно от света“. Те не искат да разрешат греха да ги замърси и да ги отдели от Господ, но бързо прилагат скъпоценната кръв, за да премахнат всяко петно. Те така опонират на греха и искат искрено да пазят своите дрехи без петно, че Противникът не може да ги обвини – „безумният не може да ги хване“. Всичко това показва пълно подчинение на тяхната воля на Христос – те са „мъртви с Него“ и не могат самоволно да изпадат в грях. Z.’97-161 R2161:1