27  Януари

„Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.“ – Притчи 4:23

Не е достатъчно да отличим греха в неговите различни форми на зло и да обещаем, че ще се борим срещу него, защото е забранен от нашия Господ. В допълнение ние трябва да изкореним от сърцата си всеки копнеж, всяко желание към всичко, което не изцяло одобрено от Господ. О, какво почистване би означавало това за нашите сърца и живот и специално към мислите за тези, които се наричат с името на Христос! Много, които са се провалили в тази точка, ще се намерят постоянно обзети от изкушения, защото докато външно избягват неморалността, те тайно поддържат симпатии към забранените неща- желаейки да ги имат, само ако не бяха забранени. Z.’99-140 R2480:5