26 Януари

„А когато постите, не бивайте унили, като лицемерите“- Матей 6:16

Постенето е специална команда за Господните люде във време, когато те намират, че имат духовен недостиг и са изложени на сурови изкушения от света, плътта или дявола;   лишението от физическа сила и жизненост може  да помогне да се самоконтролира във всяка насока пълнокръвието и импулса. Ние вярваме, че болшинството Християни могат да бъдат подпомогнати от постене от време на време- много семпла диета според сезона, ако не и пълно въздържание. Но постенето, познато от хората или замислено в умове ни като мярка за благочестие от наша страна, би било  вредно наистина и би довело до духовна гордост и лицемерие, които далеч не надхвърлят предимствата на самоконтрола. Z.’98-45 R2260:5