25 Януари

„Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си.“- Матей 6:34

Нашият Господ ни уверява, че основната мисъл в сърцата ни е Неговата служба и представянето на праведноста и  участие в Царството, което Бог е обещал на тези, които Го обичат; затова ние не трябва да се обременяваме с грижи във връзка с бъдещето. Като Негови възпитаници,  ще имаме достатъчно изпитания и трудности ден след ден, като се нуждаем ежедневно да се облегнем на рамото на Младоженеца, тъй като се стараем да вървим по стръмния път. Достатъчен е за всеки ден самото негово зло: и благодарение на Бога ние също имаме обещания, че дневно Неговата милост  за нас ще е достатъчна. Z.’98-44 R2260:4