24 Януари

“Благост и вярност нека не те оставят; Вържи ги около шията си, Начертай ги на плочата на сърцето си. “- Притчи 3:3

Докато справедливостта е първата черта на заповедта на любовта, не се свършват изискванията й до тук: тя изисква да се отиде над стриктната справедливост, нашата любов трябва да ни подтиква да упражняваме милост и прошка. Като в упражняването на милост, ние имитираме божествената любов… Макар че в нашите взаимоотношения с другите, които са пропаднали и несъвършени като нас, ние трябва да си спомняме за тази черта и не само да бъдем справедливи към тях, но в добавка, да бъдем милостиви, щедри, мили, дори към неблагодарните- така че да бихме били деца на нашия Баща в небесата. Z.’02-171 R3020:6