31 Декември

„Що да въздам Господу За всичките Му благодеяния към мене?
Ще взема чашата на спасението, И ще призова името Господно;
Ще изпълня обреците си Господу, Да, пред всичките Му люде.“- Псалм  116: 12-14

Приключването на годината е отлично време за правене на нови планове за идната година. Нека, обични братя, направим много нови обещания във връзка с това какви искаме да бъдем, какво да правим за нашия Господ; така че чрез неговата милост да имаме най-добрата година в живота ни- година на велики надежди, усилия и чрез Господната помощ, година на на-голям успех в себе- жертването, в побеждаването на света с дух, в потъпкване на себе си и желанията на плътта, в устояването на врага, във възхвала на нашия Господ и благословии за Неговите хора. Z. ’99-286 R2551:5