30 Декември

Като правим ревю на водещото божествено провидение през изминалата година, нека Божествената добрина и милост стимулират нашата вяра и увереност в Него през идващата Нова година. Правилната ретроспекция на праведното Божие дете не само би го накрала да отдаде благодарност за миналото, но да го накара да погледне нагоре и да вдигне глава, като осъзнава, че неговото спасение е по- скорошно, отколкото е било ,когато е повярвал в началото; и че Този, който е започнал добрата работа в нас, е едновременно с възможност и желание да я завърши, ако продължим да отдаваме нашата воля, нашия живот, всичко наше на Неговата мъдрост и любяща грижа.  Z. ’00-365 R2738:1