23 Януари

“Братя, всеки в каквото е бил призован във вярата, в него нека си остане с Бога. “- 1 Коринтяни 7:24

Задълженията може понякога да изглеждат в конфликт едни с други, но всъщност не е така. Първо задължение на Християнина е сърдечното признаване на неговия Създател и Господ във всички негови пътища. Второто му задължение, ако е съпруг и баща- към съпругата и децата си; или ако е съпруга и майка- към съпруга и децата си… Семейният договор, според божествената наредба, идва като първо задължение във времето на съпруга или съпругата един към друг, като желанията и нуждите им един към друг трябва основателно да бъдат посрещнати, преди всичко друго, което може да се свърши за външните хора. Z.’99-155 R2488:3