29 Декември

“Сей семето си заран, и вечер не въздържай ръката си; Защото не знаеш кое ще успее, това ли или онова, Или дали ще са и двете еднакво добри.”- Еклисиаст 11:6

Всички Господни люде, в пропорция на тяхното желание да са служители на Истината, трябва непрекъснато да наблюдават за възможности за служба и трябва да очакват да бъдат ръководени и използвани от Господ. Където видим доказателства за отдаване на Господ и Неговото слово, ние трябва да сме готови да подадем ръка за помощ… Ние трябва да сме готови да предадем благословиите, които сме получили и да оценим, че това е главната работа в нашия живот, за нас, които сме се посветили, да служим на Царя на царете. Z. ’02-71 R2965:3