28 Декември

“Ще пие от потока край пътя; Затова ще дигне глава високо.” – Псалм 110:7
Ние искаме да помолим нашият Господ, нашият Господар, да ни благослови повече и повече, така че с пресни сили да издържаме вярно, с радост да пием от потока на житейския опит и да получаваме повече мъдрост, като сме годни и готови за Неговата служба все повече; като това ни прави по-добри за службата сега, в настоящeто, като ни дава възможност чрез Неговата милост да показваме във всички обстоятелства и превратности на живота, че го славим в тела и дух, защото те са Негови. Нека, докато пием от потока, взимаме поука от малките птички, които като пият, вдигат глави като че дават благодарност на Бог. Нека продължаваме да отдаваме благодарност на нашия Господ за всеки вид житейски опит, за всяка поука, за всяко изпитание- всички, необходими за нашето духовно развитие.Z. ’02-14 R2936:5