27 Декември

„Дечица, пазете себе си от идоли.“- 1 Йоан 5:21

Ние не вярваме в лидери, но в Господ. Това не означава, че не трябва да вярваме на лидери или да определяме лидери, тъй като през цялата история на Господните взаимоотношения със Своите люде, образна и първообразна, ни показва, че Той използва човешки институции като свои представители, за да поучава и ръководи Своите хора от милост към милост, от знание към знание. Поуката от тук е, че Господ е напълно компетентен да управлява своята работа и докато ние гледаме към Неговото ръководство чрез човешките институции, нашата вяра не е в тях, в тяхната мъдрост и сила, а в Божията мъдрост и сила, управлявайки ги и нас също чрез тях. Z. ’02-284 R3078:5