26 Декември

„Бъди силен и твърде дързостен;“- Исус Навин 1:9

Бъди силен и смел. Има различни видове кураж; един вид са родени от егоизъм и себе отразяване; друг вид са родени от безразсъдство и не могат да преценят трудността на ситуацията; но смелостта, която Господ внушава и която всички духовни израелтяни търсят да притежават, е тази, с която спокойно се разбират трудностите и изпитанията и смирено се осъзнава недостига според ситуацията и подкрепени от вяра в Господа- с  доверие в Неговите обещания, които ни дават сила, за да бъдем смели в Него и с вяра в Неговата мощ. Z. ’02-285 R3079:6