25 Декември

„Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.“ – Лука 2:10,11

Въпреки че не можем да се съгласим, че това е правилната дата за отбелязване рождението на нашия мил Спасител, а трябва да настояваме, че тя е около 1 октомври ( том 2, стр. 54),а и имайки в предвид, че Той не е споделил желанието си, че трябва да празнуваме Неговия рожден ден, става маловажно кой точно е денят с такава значимост, за да се празнува. На този ден, така масово отбелязван, ние бихме се присъединили с радост в сърцата, с мисъл на любов , с дълбоко уважение към Бог и Спасителя. Навикът за размяна на подаръци по това време се счита за особено подходящо. Бог е дарителят не всеки хубав и съвършен подарък. Той непрекъснато ни дава и ние непрекъснато получаваме; но с най-голямо значение от всичките Му подаръци е Неговият Син, който стана  наш Спасител. Z. ’03-457 R3290:4