24 Декември

“Ще наречеш Исус {Спасител.}; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. “- Матей 1:21

Тези малки инциденти, чрез които божественото провидение приготвя раждането на нашия Спасител и изпращането на Добрата вест, са укрепващи за вярата на Господните хора. Осъзнавайки Божията грижа в миналото за тези малки неща, това ни дава базата за сигурност в Неговата мъдрост и провидение за осигуряване на чертите на неговия план, които са все още бъдеще- изпълнението на всички великолепни и ценни обещания, които се центрират в Него, който беше роден във Витлеем. И така осъзнаването на божественото провидение в по- големите дела на божествения план ни стимулира във вяра в божието провидение във връзка с персоналните и по-частни дела на Неговите люде.Z. ’00-8 R2556:2