23 Декември

„И дума на време казана, колко е добра! Дума казана на място е Като златни ябълки в сребърни съдове.“- Притчи 15:23; Притчи 25:11

Ние трябва да помним, когато говорим с тези, които имат уши да чуят и питат за Господните пътища , че има големи кризи в живота на хората, моментни случаи, в които една дума може да бъде по- ценна, по- стойностна, отколкото стотици и хиляди думи, казани по друго време, под други обстоятелства; и ние трябва да сме незабавни в Господната служба, независимо дали е навременна  или не за самите нас- ние трябва да сме готови да отдадем живота си за братята… Ние трябва да разграничим между навременно за нас и навременно за другите; и да имаме желание да служим на другите по всяко време, независимо дали е не на време за нас,  стига да е навреме за другите. Ние не трябва да натрапваме дори Добрата новина, ако е в неподходящо време, независимо дали ситуацията е удобна за самите нас. Z. ’02-381 R3124:1