22 Декември

“Прочее, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело.”- 2  Тимотей 2:21

Ако някой човек желае почит от Бога, то нека не забравя да търси показаните от Бога пътища – заедно с пътя на смирението; защото Господ дава своята благосклонност на смирените. Ако ти би бил почтен съд, пригоден за употреба от Господаря, подчини себе си под могъщата ръка на Бога и Той ще те въздигне в определеното време. Но недей и да бързаш; каквото намери ръката ти, прави го според силите си, започвайки и продължавайки да чистиш своя земен съд, който би бил пригоден за употреба от Господаря. Z. ’02-319 R3097:5