20 Декември

“Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.”- 2 Тимотей 2:15

Има голямо значение думата “старание”; и само изучаващите намират стръмния път към божественото одобрение и приемане. Старай се, за да бъдеш одобрен- изучавай доктрината; изучавай своето поведение, за да го пазиш в хармония с доктрината. Старай се как да въведеш мира и просперитета на Сион и как да предпазиш себе си и другите от стрелите на грешката и от отровата на злото, светския дух. Старай се, за да изпълниш задълженията си на верен войник на кръста- на пръв поглед незначителни, но най-смели и благородни задължения. Z. ’02-318 R3097:1