22 Януари

“Дерзайте и нека се укрепи сърцето ви, Всички, които се надявате на Господа.”- Псалм 31:24

Изглежда на моменти, че Противникът ни обезкуражава като ни прави да си мислим, че изпитанията и трудностите на ” стръмния път” на жертвата са напразни така или иначе и че ще е по-добре да се откажем…И какъв курс ние трябва да следваме в такова време? Ние трябва да следваме примера на нашия Господ и да търсим Бащиното лице, загрижени да знаем дали нашите интереси са одобрени от Него; загрижени за някои уверения, че докато светът ни мрази и казва лъжливо всички видове зло за нас, ние все още имаме Неговото одобрение; загрижени за някои пресни уверения,че ще бъде добре за нас, тъй като Божията воля ни е дарила с участие в по-доброто възкресение за вечен живот. Z.’01-79 R2774:6