19 Декември

“Оня, който опасва оръжия, нека не се хвали както оня, който ги разпасва.”- 3 Царе 20:11
Тестът за издържане е най-сериозният тест на вярност, на който е подложена избраната църква, тялото Христово.Това е тестът, който измерва и регистрира силата на всяка друга добродетел и милост; никой войн на кръста не ще бъде възнаграден с корона или лаври на слава, ако не издържи този тест…В битката на деня, както и във всички други битки, стремежът на врага е да изненада, внзеапно да нападне и завземе Божиите хора; и единствената подготовка, която може да се направи при такава спешност е постоянството в молитвата и поставяне на пълното снаряжение на Бог- Истината и Духът на Истината.Z. ’94-155 R1656:1