17 Декември

“Възлюбени мои,… изработвайте спасението си със страх и трепет;  Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действува във вас и да желаете това и да го изработвате.” -Филипяни 2:12,13

Бог е този, който е осигурил спасението чрез Исус Христос и Бог е този, който ни е привлякъл към Себе си и който ни е обещал цялата необходима благосклонност да вървим в пътищата на праведноста; и повече- да следваме стъпрките на Исус в себежертването. Докато ние се стараем да изработим нашето спасение- със страх и трепет, с голямо внимание, е наша привилегия да осъзнаем обещаната милост за помощ по всяко време и да бъдем сигурни, че нашите най-добри усилия към праведността са възприети от Бог, когато са представени чрез заслугата на праведността на Христос, с приложена вяра от наша страна.Z. ’97-147 R2154:6