16 Декември

“До кога ще се колебаете между две мнения? Иеова, ако е Бог, следвайте Го; но ако е Ваал, следвайте него.”- 3 Царе 18:21

Ние се нуждаем  от мярка, когато имаме подобен въпрос, за да ни помогне да решим, за да ни позволи да вземем бързо решение. Тази мярка трябва да бъде Божията воля, така че да узнаем каква е Божията воля във връзка с каквито и да е въпроси, трябва да я установим в нас- бързо да я разпознаем…Способността да решаваме бързо и винаги да бъдем на правата страна, което е Божията воля. Изискват се опит и дисциплина; но който по-скоро започне, той по-скоро и ще бъде обучен. Колкото по-енергично ние установим за себе си каква ще е Божията воля и я изпълняваме, и да Му показваме нашата бързина и желание във вършенето на Неговата воля, по-добре и по-бързо ще установим, че нашият характер е поел в правилната посока. . Z. ’02-42 R2950:5