15 Декември

“Господ е Пастир мой”- Псалм 23:1

Господ, извиквайки своите хора, своите овце, е избрал много важна черта на характера, като сравнение с тях. Най-забележителната черта на овцата е нейната кротост, покорност, послушание към овчаря, към когото тя напълно се е доверила… Истинската овца ще слуша внимателно и най-финия акцент в гласа на Овчаря- т.е. тя ще цени всяка Негова дума в сърцето си, ще изучава Неговото провидение и ще култивира единство в личната връзка с Господ, която ще е привилегия за нея. “Тези, които пребъдват в Него, не биха се отклонили от правия път”. Z. ’02-365 R3116:2