14 Декември

“Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. “- Матей 5:7

Много не го знаят, но всъщност най-великото качество, което човек може да упражни и което може да доведе до много благословии само по себе си, е упражняването на милост по Божието подобие, съпричастност и благосклонност.

Нашият Господ е наблегнал на качеството милост, като е заявил, че което и друго качество да постигнем като знание или грация, ако нямаме обаче милост, не бихме били възприети от Него- ако нямаме милост към другите, и Нашият Небесен Баща няма да има милост към нас. И за да е сигурен, че ние не считаме милостта само под външна форма, израза на прошка и благосклонност е изразил с думите: “Ако от сърце не си прощавате един на друг, и вашия Небесен Баща няма да ви прости…”. Само милостивият ще получи милост: ако не сме милостиви в очите на Господ, всичко сме изгубили; защото по природа сме деца на гнева, също както другите и сме също под осъждане. Z. ’01-332; ’00-70 R2896:3; R2587:1