13 Декември

„Господи, не им считай тоя грях.“- Деяния 7:60

Какво голямо благословение може да бъде за целия духовен Израел да си извадят тази поука;а именно, че ако приемем резултатите от всеки развой за добри и ако осъзнаем, че ние сме водени към тези резултати от божието провидение, то  трябва да мислим и да се чувстваме по-щедри, по- мили към тези, които са инструментите,  използвани от провидението, като не трябва да пренебрегваме факта, че те може да са инструктори не по тяхна воля или, както братята на Йосиф,да се постигнат  наистина противоположни резултати. Тези, които не могат да имат такъв възглед върху делата и силите на тяхното ежедневие, не могат „винаги да побеждават чрез Господ“, както го е казал Апостолът. И такива не оставят място за горчивина дори срещу  Сатана или срещу някой от неговите служители. Z. ’01-331 R2896:1