12 Декември

„Защото, каквито са мислите в душата му – такъв е и той.“- Притчи 23:7

Подобава на посветените Господни люде…внимателно да отстранят нечистотата и да видят, че тя не влиза в техните сърца и мисли, като осъзнават, че с нея резултатът ще е замърсяване, в по-голяма или в по- малка степен. Който поддържа чистота на мисълта, ще положи  сравнително по- малко усилие в поддържането на чистотата в думи или действия. Независимо дали нечистотата идва от една или друга посока- от света, плътта или дявола- неговата атака първо ще бъде върху ума; и ако се отблъсне, тогава победата е постигната; но ако не се отблъсне, тогава ние не можем да знаем какви ще са последствията, както Апостол Яков декларира:“Страстта зачева ( в ума) и ражда грях(грешни думи или дела), а грехът, когато се развие напълно, ражда смърт.“ Z. ’01-325 R2891:5