11 Декември

„Сине мой, дай сърцето си на мене, И очите ти нека внимават в моите пътища”- Притчи 23:26

Сърцето, волята, отдадени на Бог, търсят да опознаят божествената воля, да разберат божията мисъл и да й се подчинят в думи или действия; и в пропорция, когато се влезе в това състояние на новия ум, ще започне новостта в живота във всеки аспект- в амбиции, надежди, чувства и усилия. Поради тази причина, разкриването на божествената воля и план е предвидено за вярващите- така че с напредване в знание, чрез обмисляне на тази неща, чрез запълване на мислите с божествения план и воля, трансформиращото влияние  може да обхване всяка област на живота. Z. ’01-324 R2891:1