10 Декември

„Ония, които славят Мене, тях ще прославя Аз”- 1 Царе 2:30

За който и отдел на Божията служба да ни бъде отворена вратата, трябва да се възползваме от възможността и да веднага да започнем работата с енергия, със стремеж към Него и неговата кауза, за която сме призовани. Това е едно от условията за Неговия прием. Ако сме бавни, неактивни към възможностите, без съмнение, те ще бъдат отнети от нас и ще бъдат дадени на другите, защото Господ е щедър да въздигне един или друг за служба на Неговата кауза, без да се насмесва или да пренебрегва нашата свободна морална воля. Нека все повече и повече да оценяваме каква привилегия имаме -да се радваме в сътрудническа работа с Бог и специално във връзка с  великата служба, която е упражнявал нашия Господар Исус и ние сега като негови последователи, за което сме призовани, като Негова невеста и сънаследници. Z. ’01-317R2888:6