21 Януари

„Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва.“- Матей 16:24

Носенето на кръста е близо до себеотричането, и все пак разлика между тях може да се отбележи. Себеотричането е по-тясно свързано с пасивното подчинение е издържане заради Господа; носенето на кръста трябва да е по-скоро свързано с дейностите по Господната служба, които са в противоречие с нашите естествени наклонности. Вярност в себеотричането означава кураж и стремеж; носенето на кръста означава победа, преодоляване. Нашето себеотричане може да е победа в  сърцата ни, за което другите може и да не знаят, и за което те не трябва да знаят, ако искаме да имаме пълнота в Господното благословение. Нашето носене на кръста, все пак, може да се види поне от тези, които са в близък контакт с нас и специално от тези, които вървят по същия „стръмен път“. Z.’00-118 R2616:2