9 Декември

„Блажен онзи човек, който устоява на изкушение; защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.“- Яков 1:12

Ако можем да имаме на ум факта, че всеки тест, всяко преследване, всяка трудност в живота, разрешени да дойдат до нас, които сме направили договор за жертва с Господа, е с намерение да бъдем одобрени, да бъде изпитана нашата любов, да видим дали нашият характер е установен, вкоренен и основан в праведност и е изграден в любов, то би поставило тези изпитания, трудности и изкушения в нова светлина пред нас и сериозно би ни помогнало да водим добрата битка и да победим. Ние също бихме казали: ако чрез тези малки изпитания Господ одобрява моята любов и отдаване към Него, колкото и дребни да са те и от каквато и важност да са, аз всеотдайно ще ги използвам като добри възможности да покажа на моя Господ пълнотата на любовта ми и отдаването ми към Него и Неговата кауза. Z. ’98-41 R2258:3