8 Декември

„Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил“- Йоан 15:18

Както нашият Господар е бил мразен без причина,така нека бъде и с нас; и омразата, злобата, завистта и убийството, които биха се излели срещу нас, напълно незаслужено- така че нашия живот нека бъде колкото се може по-чист; и колкото е възможно нашите мисли, думи и дела да показват славата на нашия Господ и любовта към всички хора, особено към тези от Дома на вярата. Постепенно, когато църквата бъде поставена и новата диспензация дойде, тези, които са ни мразели сега, предимно поради заслепение от Противника и погрешно водене от него, ще се поклонят пред нас като Божии помазаници и ние ще имаме голямото удоволствие да ги въздигнем и благословим, да ги окуражим и да им простим; като им асистираме да се върнат обратно към пълния образ, подобие на Бог. Z. ’01-300 R2881:1