7 Декември

„Който бидейки охулван, хула не отвръщаше”- 1 Петър 2:23

Не че Неговите врагове бяха намерили нещо в Него, което с основание да бъде хулено или казано с лошо- нито пък Неговите врагове са били и най-малко съвършени, за да не се намери нищо лошо да се каже за тях или да бъдат хулени; но защото Той е бил отдаден така напълно на Божията воля, че е поел присмеха и обидата търпеливо и примирено, като е знаел, че е повикан затова; Исус е изтърпял и се е поучил, доказал се е верен, развил е и е демонстрирал Неговия истински характер, почувствал е и е демонстрирал своята жалост към хората, поради тяхната слепота и невежество, и е показал любовта си към тях. Z. ’01-298 R2879:4