5 Декември

„Изберете днес кому искате да служите,…  но аз и моят дом ще служим Господу.”- Исус Навин 24:15

Нека другите се покланят на когото и на каквото искат; ние, които сме опитали, че Господ е милостив, ние, които сме Го опознали чрез Неговата сила на духа, от който сме родени отново за живот-  не можем да правим друго, освен да служим на нашия Бог;  като му се покланяме, трябва да му се доверим напълно; и доверявайки му се напълно, ние трябва да сме сигурни, че с каквото и да се сблъскаме, Неговата ръка ни води. И нека се уверим, че следвайки истинския Овчар и неговия метод, в края на краищата, ще достигнем до небесното лоно. Тези уверения са радост за нас, имаме мир и благословение в сърцата си, дори сега, в къщата на нашето земно странстване, преди да сме стигнали до небесния град. Z. ’01-284 R2873:1