4 Декември

“И тъй, ако вие, които сте зли знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на ония, които искат от Него! “- Лука 11:13

Ако Господните посветени люде са доведени до точката, при която тяхна главна помощ в живота, техен товар на всичките им молитви е това да получат по-голяма част от Духа на Господа, от духа на светостта, духа на Истината, Духа на Христос, духа на здравия разум, то какво благословение би означавало това! Ако те почиват в Господа докато деня се разгромява, ако Той е тяхна опора, те могат да са сигурни, че Той ще им донесе очакваното благословение. Господ се е разкрил пред своите хора, за да им даде това благословение; макар че Той го задържа докато те се научат да го оценяват искрено и да го желаят. Z. ’01-271 R2866:1