3 Декември

“Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.” – Oткровение 3:10

Това е специална награда за тези, които бягат в състезанието с търпеливо издържане в днешно време, в периода на Лаодикия; докато не е наша привилегия да избегнем часът на изкушение, то е наша привилегия да имаме специално балансирано благословение като резултат от това, че живеем през времето на Господната парусия (присъствие). Ние бихме имали Неговото приятелство, Неговата инструкция, Неговото снабдяване с духовна храна, която е сега „ храната на време”, с маниер и до степен, на каквато не са могли да се радват другите верни през миналите периоди. Но както ние бихме очаквали, тази най-голяма заслуга е компенсация заради сложността и суровостта на тестовете и изпитанията, идващи към целия свят. Ако някога е било необходимо търпеливо издържане, то най-много е необходимо сега. Z. ’01-118 R2792:3